Archivy autora: sewkp

Milíř (Vysoká nad Labem) Svahy kopce Milíř byly odnepaměti využívány jako pastviny, louky, ovocné sady a selské lesy. Tato mozaika lesa a bezlesí hostí pestrou škálu živočichů a rostlin a vytváří vhodné podmínky pro přežití druhů, které nedokážou přežít jak v hustém hospodářském lese Chvojenské plošiny, tak i v lánech polí pod kopcem. Během období socialismu však o zdejší stráně nikdo nepečoval, a tak postupně zarostly křovím a náletovými dřevinami. Největší ranou pro vzácné druhy bylo zalesnění většiny stráně borovicemi v 80. letech.  V tomto období zde vyhynuly nejcennější druhy rostlin, mezi něž patřila orchidej vstavač osmahlý, či nenápadný modrý kvítek hořeček brvitý. Zalesnění ale drasticky ovlivnilo i populace zdejších motýlů, přičemž mezi vyhynulé druhy bohužel musíme zařadit okáče metlicového, či třeba modráska rozchodníkového. Ovocné stromy postupně mizely a dnes sad připomínají jen dožívající jednotlivé stromy utopené v borových výsadbách. Cílem snah ochránců přírody ze spolku Pestré Polabí je navrátit stráním původní tvář, a…

Číst více

Dne 18. 3. jsme se vydali znovu do Hrobic, tentokrát do místní části Hrobický dvůr, která je proslulá zdejším lihovarem, který má již 165 let dlouhou historii provozu. Nás zde však nečekala ochutnávka ovocných destilátů, ale ořez obrovských hlavatých vrb. Zdejší lokalita je vlastně pokračováním staré výsadby hlavatých vrb podél strouhy, která teče mezi lukami a poli podél severního okraje Hrobic do Labe. V dnešní době bohužel strouhu i polní cestu protnula rychlostní komunikace mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, a tak již není možné spojit obě lokality v jeden funkční celek, který by mohl sloužit jako biokoridor pro druhy vázané na stromy v okolní bezlesé krajině a zároveň by vytvářel příhodné místo pro procházky a výlety místních i přespolních. Pokud bychom pokračovali podél toku bezejmenné strouhy po proudu dále, dojdeme k bývalému labskému korytu, které je oázou přírody poblíž obce. Na jeho východním okraji se nachází unikát-zachovalý lužní les s bohatým jarním aspektem. V lužním lese…

Číst více

V sobotu 24. dubna se na Pardubickém Červeňáku konala akce Ukliďme Česko-Ukliďme Červeňák. Za příjemného jarního počasí se tu sešli lidé, kterým není lhostejný stav životního prostředí v jejich okolí. Díky spolupráci spolků Pestré Polabí, Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), Zelený dům Chrudim, Trash Hero Hradec Králové, Iniciativy Přírodní Park Červeňák a ČSOP Pardubice. Akce si dala za cíl uklidit odpad v této lokalitě. Během 4 hodin bylo uklizeno několik tun odpadu a našli se i zajímavé kuriozity, jakými byly staré zavařeniny, zbytky televizorů, DVD přehrávače či rozbušky. Moc děkujeme za pomoc, těší nás, jaký je o tuto lokalitu zájem a pevně věříme, že se v území znovu setkáme při akcích na podporu druhové rozmanitosti jako je sečení zdejších luk, výřezy náletů v bývalém sadu či obnově mokřadů.  Edit gallery

Dny 13. – 14. března jsme po domluvě se spřátelenou organizací Pražská Pastvina vyjeli v pětičlenném týmu směr Radotín. Po rozhlédnutí po zdejších stepních stráních jsme se pustili do výřezů expanzivních trnek a svíd v oblasti zvané Zmrzlík. Ihned po příjezdu na lokalitu jsme pochopili její výstižný název. Nachází se totiž na západních svazích kopce Na Parkáně, do kterých se nepřetržitě opírá silný studený vítr. Na Zmrzlíku bylo naším cílem vytvoření prostupných dvoumetrových koridorů pro elektrický ohradník. Zdejší způsob boje s expanzivními dřevinami totiž spočívá ve vypuštění koz a ovcí do hustého trnkoviště s tím, že okusem dokážou dřeviny poměrně dobře omezovat, jak je vidět i v dalších částech lokality. Poměrně dost hustým porostem jsme se dokázali prokousat během pár hodin, a ještě ten den jsme zahájili práci na rozlehlejší lokalitě přírodní památka Cikánka. Zde jsme pracovali v místě mezi jednotlivými plochami přírodních památek (Cikánka I. a II.). Porost zde tvoří…

Číst více

V sobotu 8.3.2021 se konala první terénní akce nově zapsaného spolku Pestré Polabí! Cílem byla záchrana desítky let neořezávaných hlavatých vrb, z nichž mnohé se již bohužel zlámaly vlastní vahou, či prohráli boj proti rychle rostoucím náletovým dřevinám. Přesto zde je stále co zachraňovat, a proto jsme počkali na správnou dobu, kdy je možné vrby ořezávat, a setkali jsme se v nenápadné obci Hrobice nedaleko známé Kunětické hory. Zde se totiž jen pár metrů od rušné silnice nacházejí několik set-leté zanedbané hlavaté vrby, které zde pravděpodobně ještě pamatují hráz největšího českého rybníku – Velké Čeperky. Již při prvním pohledu bylo zřejmé, že nás čeká ohromný kus práce. Pás trnitých křovin a náletů tvořených osikami a břízami tvořil několik metrů neprostupnou hradbu. Během několika hodin si s nimi však naše motorové pily poradily, a mohli jsme se tedy věnovat nejdůležitější části dne. Samotný způsob ořezu vrb je velmi zajímavý, ale i podstatně nebezpečnější než…

Číst více

5/5