O spolku

Jsme nezisková organizace, která má za cíl návrat a podporu biodiverzity v krajině východního Polabí.

Naše práce spočívá v údržbě a profesionální péči o cenné biotopy založené na dlouhodobě ověřených metodách. Jde především o, seč expanzivních travin a výřezy dřevin, které způsobují úbytek většiny vzácných, konkurenčně slabých druhů rostlin a na ně vázaných živočichů. Dále pak jde o extenzivní pastvu, která má díky kontinuitě v krajině střední Evropy velmi příznivý vliv.

Náš spolek si zakládá na odbornosti členů s různorodým pohledem na prováděné managementy, které podkládáme pravidelným monitorováním populací druhů na našich lokalitách. Díky těmto důkladným a zkušenostmi podloženým zákrokům, pomáháme navrátit rozmanitost a pestrost do naší krajiny.