Lokalita se skládá ze dvou rybníků - Horní a Dolní Truhličky, přilehlých podmáčených luk a okolních lesů. Rybníky Truhličky vznikli jako součást Pernštýnské soustavy rybníků. Posledních 30 let se lokalita neudržuje, což vedlo k degradaci zdejších mokřadních společenstev.

Strategie 

Cílem je obnova druhově pestrého stanoviště mokřadního charakteru. Lokalita bude udržována pastvou skotu, fázovou sečí, odstraňováním náletových dřevin. Do budoucna je plánovaná oprava hrází a výpustních zařízení, spolu s tím dojde i k přírodě blízké revitalizaci obou rybníků.

Budoucnost

Budoucnost lokality je v jejím "otevření" do okolní přírody. Tvorba lesních tůní v okolí a údržba světlých lesů. Doufejme, že se lokalita jednoho dne dočká k opětovnému napojení na rybníky Jílovky, Tichý, Skříň a Rozhrnu - průletností a průchodností prostředí.

PC / Tablet

Nové rostliny v lokalitě

Noví živočichové v lokalitě

Mobil
jaro 2019

Proč se seče a vyřezává? 

Sekáním na Truhličkách se snažíme o potlačení dominantního rákosu, který mezi sebe nepustí drobné kvetoucí byliny. 

Prokazatelně se v okolí těchto dvou rybníků vyskytovali louky obklopené lesem přes 350 let. Posledních 40 let zarůstali náletovými dřevinami a toto je první velký krok, jak louky obnovit. 

podzim 2020

Proč paseme krávy? 

Pastva skotského náhorního skotu je velmi šetrná metoda, jak pečovat o mokřadní louky. Pastva vytváří takové struktury, které nedokážeme vytvořit při sekání, například výležiště, rozbahněná napajedla či místa velmi spasená nebo naopak pastvou opomenutá. 

průběh 2021

A jak naše snahy dopadly?

Zároveň došlo ke stavbě zídky pro zatraktivnění biotopu zdejší populaci ještěrky živorodé. Vyvěsili jsme 30 budek pro pěvce a sovy.

Už v letošním roce jsou vidět první výsledky práce a to hlavně navýšením počtu snůšek skokana ostronosého oproti předchozím sezónám.

Čolek velký

Zdroj informací: Červený seznam

Ekologie a biologie
Čolek velký je druhem nižších poloh. Těžiště jeho výskytu v ČR se nalézá ve výškách 200-800 m n.m. Je typickým obyvatelem větších a hlubších vodních nádrží jak přirozeného, tak i umělého původu. Žije především v rybnících, jezírkách v lomech a pískovnách, tůních, vzácněji i v zatopených příkopech, závlahových kanálech, požárních nádržích i vybetonovaných koupalištích.
 

  • čolek velký
  • vážka jasnoskvrnná
  • jeřáb popelavý
  • skokan ostronosý
  • rosnička zelená
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti